Arts

arts_3

Music that tells a story

The impulse can be a photograph, or a choreography. It can be a moving image, or a still one. A product, or a magic trick. Inspiration from the outside strikes something inside - and come out as music. Yoha sounds want to shape the music that enhances your artistic expression.

Yoha sounds like to work closely with the artist in a creative process, but also make music on order for completely finished works and products. The music can be adapted for all kinds of artwork, such as visual and performing arts, photography and moving images in all forms.

The music is created with a great deal of intuition and with the clear purpose of merging with the visual expression.

The work is driven by a genuine interest in creating something together and to reach out. Do get in touch!

Musik som berättar en historia

Impulsen kan vara ett fotografi. Eller en koreografi. Det kan vara rörlig bild. Eller stilla. En produkt. Eller ett trolleritrick. Inspiration utifrån slår an någonting inuti - och kommer ut som musik. Yoha sounds vill forma musiken som förstärker ditt uttryck. 

Yoha sounds arbetar gärna nära konstnären i en kreativ process, men gör också musik på beställning till helt färdiga verk och produkter. Musiken kan anpassas för alla slags visuella konstuttryck, såsom bild- och scenkonst, fotografi och rörlig bild i alla former.

Musiken skapas med stora delar intuition och med det tydliga syftet att smälta samman med det visuella. 

Arbetet drivs av ett genuint intresse av att skapa någonting tillsammans, för att nå ut och beröra. Välkommen att höra av dig! 

 

yohaglow_1.1.1