Groups & Organizations

skog banner

A unique soundtrack to amplify your core values.

How about about a tailor made song based on your core values, to use at a customer event, a presentation or a staff day.

The production of this unique soundtrack begins with a meeting about your needs, both in terms of values and in terms of the pace and feeling in the music. Together, we listen to music samples and let the conversation go on until we have enough information to hit the right musical direction.

Then we create a draft of your song. We listen to it together and discuss it back and forth until you are satisfied. When it has fallen into place, you get it in a digital format to use freely.

Ett unikt soundtrack som gestaltar er värdegrund.

Vad sägs om en skräddarsydd låt baserad på er värdegrund, att använda till exempel på ett kundevenemang, en presentation eller en personaldag. 

Produktionen av detta unika musikstycke börjar med ett möte kring era behov, både vad gäller värdegrund och känsla i musiken. Tillsammans lyssnar vi på musikexempel och låter konversationen fortsätta tills vi har tillräckligt med information för att hitta rätt musikalisk riktning.

Sedan skapar vi ett utkast till er låt. Vi lyssnar på den tillsammans och diskuterar fram och tillbaka tills ni är nöjda. När låten har fallit på plats och är helt klar får ni den i digital form att använda fritt.

yohaglow_1.1.1