Individual

A personal song for reflection and focus. For you or a friend.

This will be your personal soundtrack to listen to whenever you want. In your head phones on the way to work. During a deep meditation. Or at maximum volume on the stereo when you need a reminder. I hope you will use the song whenever you need it!

The expression is both strong and fragile and the message often touches deeply.

It starts with a conversation between you and me, when you describe a theme that you need to be reminded of in everyday life. A discussion about the focus area, underlying causes and emotions goes on until I have enough information to hit the right direction with your song.

Then I start creating. The music grows intuitively, straight from the heart. Words, sounds and tones merge and my whole focus is on you and your theme as I write. I strongly believe in the healing force within the music. Especially when the intention is clear.

Tip! You can also give away a personal song as a gift. Either as a gift card or as a finished song where you choose a theme that you want to convey to the person.

When the song is finished, you get it in digital format, to listen to whenever you feel the need to be embraced by your personal theme.

// Yohanna

En personlig låt för reflektion och fokus. Till dig eller en vän.

Låten blir till ett personligt soundtrack som du kan lyssna på precis när du vill. Du kan ha det i lurarna på väg till jobbet. Eller under en stilla meditation. Eller på maxvolym på stereon i vardagsrummet när du behöver en påminnelse. Jag hoppas att du ska använda låten när den behövs! 

Uttrycket är både starkt och skört och budskapet berör ofta på djupet.

Det startar med ett samtal mellan dig och mig, då du beskriver ett tema som du har behov av att bli påmind om i vardagen. En diskussion om fokusområdet, bakomliggande orsaker och känslor pågår tills jag har tillräckligt med information för att träffa rätt med Din låt. 

Sedan börjar jag skapa. Musiken växer fram intuitivt, direkt från hjärtat. Ord, ljud och toner smälter samman och hela mitt fokus är på dig och ditt tema när jag skriver. Jag tror starkt på läkningen i musiken. Särskilt då intentionen är tydlig. 

Tips! Det går också fint att ge bort en personlig låt som present. Antingen som ett presentkort eller som en färdig låt där du/ni väljer ett tema som du/ni vill förmedla till personen ifråga.

När låten är klar får du den i digital form, att lyssna på när du känner behov av att omfamnas av ditt personliga tema. 

//Yohanna

yohaglow_1.1.1