Meditation & Yoga teachers

Specially written music for your classes in meditation or yoga.

This is specifically aimed at you who are a teacher / instructor in meditation or yoga. Do you use music during your classes and long for a more personal message in it? Or are you just eager to try something new?

Together with Yoha sounds, you can through music create specially designed sessions where the words you want to convey to your students are put into music. It can be a song that you use during savasana/relaxation, a musical guided meditation or a longer piece with both instrumental and text-driven music that makes up an entire meditation class, or circle.

At Yoha sounds, we have extensive experience of both yoga and meditation and thus great sensitivity to how important the feeling and intention are in this context.

The work with your unique music starts with a meeting about your needs, both in terms of the words and messages you want to convey and in terms of tempo and feeling in the music. Together we listen to music samples and let the conversation go on until we have enough information to find the right direction.

Then we create a draft of your music. We listen to it together and discuss back and forth until you are satisfied. When the song has fallen into place and is completely finished, you get it in digital format to use freely.

Specialskriven musik till dina klasser i meditation eller yoga.

Den här sidan är specifikt riktad till dig som är lärare/instruktör i meditation eller yoga. Använder du musik under dina klasser och längtar efter ett mer personligt budskap i den? Eller är du bara sugen på att testa något nytt? 

Tillsammans med Yoha sounds kan du genom musik skapa specialdesignade sessions där de ord du vill förmedla till dina elever tonsätts. Det kan vara en låt som du använder under savasana/avslappning i slutet av yogapasset, en tonsatt guidad meditation eller ett längre stycke med både instrumental och textburen musik som utgör en hel meditationsklass, eller cirkel.

På Yoha sounds har vi lång erfarenhet av både yoga och meditation och därmed stor lyhördhet kring hur viktig känslan och intentionen är i sammanhanget. 

Arbetet med din unika musik startar med ett möte kring dina behov, både vad gäller de ord och budskap du vill förmedla och vad gäller tempo och känsla i musiken. Tillsammans lyssnar vi på musikexempel och låter konversationen fortsätta tills vi har tillräckligt med information för att hitta rätt inriktning.

Sedan skapar vi ett utkast till din musik. Vi lyssnar på den tillsammans och diskuterar fram och tillbaka tills du är nöjd. När låten har fallit på plats och är helt klar får du den i digitalt format att använda fritt.

yohaglow_1.1.1