Workshop

Workshop banner www

Singing & meditation

A mixture of meditation and choral singing takes you on a musical journey inwards. Singing has an incredibly healing effect. Meditation is an amazing method for stress relief and concentration. The combination of the two is perfect if you want to let go of the daily doings for a while, get a little calmer and deeper into yourself. 

We sing simple phrases and combine them to form a whole. Soulful melodies, feathery tones and whispers to flow into. A kind of modern mantra singing. 

You do not need any prior knowledge. The workshop lasts for two hours with a short break and there is room for a minimum of 5 and a maximum of 40 participants.

Sångmeditation

En blandning av meditation och körsång tar dig med på en musikalisk resa inåt. Sång har en otroligt helande effekt. Meditation är en fantastisk metod för stresshantering och koncentration. Kombinationen är perfekt om du vill släppa vardagen en stund, känna lugnet och gå djupare in i dig själv.

Enkla fraser kombineras för att bilda en helhet av själfulla melodier, fjäderlätta toner och viskningar att flyta in i. Det är en slags modern mantrasång.

Du behöver inga förkunskaper. Workshopen pågår i två timmar med en kort paus och det finns plats för minst 5 och högst 40 deltagare.

yohaglow_1.1.1